Saitama International Association

Sentro ng Impormasyon at Suporta para sa mga banyagang naninirahan sa Saitama

 

  1. a)Nagbibigay ng payo sa mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay sa wikang banyaga sa pamamagitan ng telepono.
    b) Tumatanggap din ng konsultasyon tungkol sa sistema ng imigrasyon, suliranin tungkol sa pagtatrabaho, suliraning may kinalaman sa batas. ( kinakailangan ang reserbasyon )
  2. Sa mga pampublikong lugar (tulad ng Tanggapan pang-Prepektura ,Pamahalaan, Pagamutan at iba pa) kung nahihirapan sa wikang Hapon, hilingin lamang sa mga kinauukulan na makipag-ugnayan sa “Saitama Information and Support” o sa “Sentro ng Impormasyon at Suporta para sa mga banyagang naninirahan sa Saitama” para sa taga pagsalin ng wika sa pamamagitan ng telepono,
     
<Oras ng pagtanggap>

Lunes hanggang Biyernes Alas 9:00 ng umaga ~ alas 4:00 ng hapon
(maliban sa araw ng pista opisyal at mula Disyembre 29 ~ Enero 3)

 

📞048-833-3296

 

FAX:048-833-3600

Multilingual na flyer

 

PDF file (1.94MB)